Lean In: Women, Work, and the Will to Lead

Lean In: Women, Work, and the Will to Lead

ISBN: 0385349947

ISBN 13: 9780385349949

Publication Date: March 11, 2013

Publisher: Knopf

Pages: 217

Format: Hardcover

Authors: Sheryl Sandberg, Nell Scovell

3.95 of 174,240

Download PDF

Download ePub

Тридесет години след като жените достигат да бъдат 50% от завършилите колеж в САЩ, все още мъжете държат по-голямата част на лидерски позиции в правителството и индустрията. Това означава, че гласовете на жените все още не са чуват по равно и в решенията, които най-много влияят на живота ни.

В "Реши се" Шерил Сандберг изследва защо е в застой напредъкът на жените в постигане на лидерски роли, обяснява първопричините и предлага атрактивни и разумни решения, които могат да дадат възможност на жените да постигнат пълния си потенциал.

В "Реши се" Сандбърг съчетава лични анекдоти, статистически данни, както и завладяващи изследвания, за да намали неяснотите и пристрастията, отнасящи се до живота и избора на работещите дами. Насърчава ги да „седнат на масата“, „да търсят предизвикателства, да поемат рискове и да преследват целите си с удоволствие“.

Книгата на Шерил Сандберг е световен бестселър и се издава в 34 страни.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share